Praktijkgegevens, Tarieven & Vergoedingen

Tarieven

Consult Volwassen  € 60,00
Consult Kinderen van 12 tot 18 jaar  € 50,00
Consult Kinderen van 2 tot 12 jaar  € 45,00
Consult Baby's van 0 tot 2 jaar  € 40,00
1ste Consult Volwassen  € 65,00
1ste Consult Kinderen van 12 tot 18 jaar  € 55,00
1ste Consult Kinderen van 2 tot 12 jaar  € 50,00
1ste Consult Baby's van 0 tot 2 jaar  € 45,00
Consult buiten de praktijk uren  € 65,00

U kunt pinnen na ieder consult, of eventueel contant betalen.
U krijgt na iedere behandeling de factuur direct mee.
Deze kunt u indienen bij uw zorgverzekeraar.

Afspraak annuleren

Bij verhindering kunt u tot 24 uur van tevoren uw afspraak telefonisch wijzigen of annuleren. Daarna bent u de afgesproken kosten verschuldigd en zult u een nota toegestuurd krijgen.

Klachtenregeling

Hoe werkt de klachtenregeling?
Met ingang van 1 januari 2017 moeten alle zorgverleners in Nederland voldoen aan eisen die in het kader van de Wet Kwaliteit, Klachten en Geschillen Zorg (Wkkgz) worden gesteld. Ook mijn praktijk voldoet aan deze eisen.
Het kan voorkomen dat u als cliënt van mijn praktijk een klacht heeft over de geboden zorg. Mijn voorkeur gaat er natuurlijk naar uit dat u deze klacht rechtstreeks met mij bespreekt. Mocht u dat om welke reden dan ook niet prettig vinden, dan verwijs ik u graag naar de website van de VBAG https://vbag.nl/algemene-informatie/klachten.html hier vindt u ook veel meer informatie over de klachtenregeling.
Belangrijker dan de bemiddeling van de klachtenfunctionaris is de inzet, het nemen van verantwoordelijkheden, het vermogen van de zorgaanbieder een klacht op te lossen (met ondersteuning van de klachtenfunctionaris). Bovendien staat het u vrij - indien de bemiddeling van de klachtenfunctionaris niet tot het door u gewenste resultaat leidt - u te wenden tot de onafhankelijke en door het ministerie van VWS erkende geschilleninstantie Zorggeschil. Dit kan alleen na het doorlopen van het eerste traject en na het oordeel van de zorgaanbieder.
Mijn praktijk is voor de Wkkgz aangesloten bij de TCZ.
Op http://www.tcz.nu kunt u alles lezen over het klachtenreglement.    

 

 

Vergoeding

Naast de BSRAN (Body Stress Release Associatie Nederland) ben ik ook lid ben van de VBAG (Vereniging ter Bevordering van Alternatieve Geneeswijze) mijn behandelingen worden (gedeeltelijk) vergoedt door het grootste deel van de zorgverzekeraars. Je moet dan wel aanvullend verzekerd zijn. Op de website van de VBAG vind je een overzicht van verzekeraars die het consult vergoeden.
Of klik hier op de link naar zorgwijzer.nl daar is een actueel overzicht per zorgverzekeraar wat de vergoedingen per pakket zijn.
Wel is het altijd aan te raden om bij je eigen zorgverzekering na te gaan of de consulten daadwerkelijk vergoed worden.
Sommige verzekeraars vergoeden namelijk alleen alternatieve behandelingen die door geregistreerde artsen worden uitgevoerd.
Bij navraag bij je zorgverzekeraar is het belangrijk te laten weten dat het gaat om een:
natuurgeneeskundige behandeling (prestatiecode 24005).
Uitgevoerd door een behandelaar die aangesloten is bij de VBAG (registratienummer 201705007) en RBCZ (licentienummer 171263R).

Meer informatie over BSR

Op de website van de BSRAN vind u nog veel meer informatie over deze techniek. BSR is een jonge maar snel groeiende techniek in Nederland. Zie: bodystressrelease.nl

Beroepsvereniging BSRAN

De Body Stress Release Associatie Nederland (BSRAN) is de officiële beroepsvereniging van alle in Nederland gevestigde BSR-practitioners. De BSRAN maakt onderdeel uit van de wereldwijde beroepsvereniging BSRA. De BSRAN waarborgt de kwaliteit, professionaliteit en continuïteit van Body Stress Release als preventieve en ondersteunende techniek, ter bevordering van optimale gezondheid (zelfherstel) van ieder mens (en zoogdier), om te kunnen leven naar volle potentie.
De BSRAN is notarieel vastgelegd en is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel Noord-Nederland onder nummer 02072079.

Uw Privacy

Verwerking van uw persoonsgegevens.
Wilt u weten hoe BSR Velsen nu en in de toekomst omgaat met uw persoonsgegevens? Klik op ; Algemene Verordening Gegevensbescherming hier heb ik voor u mijn Privacy Statement omschreven dit statement zal ik tevens als een behandelovereenkomst gaan gebruiken. Deze is vanaf 25 mei 2018 verplicht conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

 

“A healthy outside, starts from the inside”

— Robert Urich
Scroll naar boven