Body Stress Release zet een proces in het lichaam in gang van spanning loslaten en herstellen.

Het consult

Komt u voor de eerste keer, dan wordt een afspraak gemaakt voor 3 behandelingen: Dag 1, dag 4 en dag 11 waardoor het proces van herstel in gang wordt gezet. Houdt in gedachten dat BSR geen "quick fix" is, maar herstelproces. Dat vergt tijd en met name in de beginfase is het van belang om dat proces direct in voldoende en juiste mate te ondersteunen. De sequentie van 1e, 4e en 11e dag heeft bewezen het meest effectief te zijn.

Tijdens het eerste consult is er een intakegesprek, gevolgd door een release. Het 1e consult duurt ca. 60 minuten, de vervolg afspraken duren ongeveer 30 tot 45 minuten.

De practitioner stelt vragen om een zo compleet mogelijk beeld te krijgen van de gezondheidstoestand van de cliënt. De vragen hebben betrekking op de medische geschiedenis, zoals ongelukken, valpartijen, botbreuken en eventuele operaties die de cliënt heeft ondergaan. Ook wordt gevraagd naar eventuele andere oorzaken van body-stress met een chemische of emotionele aard. Tevens geeft de practitioner uitleg over de samenhang tussen de vastgezette spanning en de ontstane klachten, de mogelijke effecten van de release en de beste manier om het proces te ondersteunen.

Na de derde behandeling wordt aan de hand van uw eigen, individuele herstelproces per keer bekeken of en hoe vaak vervolgbehandelingen nodig zijn. Dat is per individu verschillend. Als body stress kort geleden is ontstaan, zal het proces van loslaten meestal vrij snel gaan. Wanneer body stress echter al langer aanwezig is, zijn meer consulten nodig. Om nieuwe opbouw van spierspanning te voorkomen, is het belangrijk om regelmatig terug te komen voor een behandeling want: een lichaam vrij van body stress is energiek en functioneert optimaal.

De release

De BSR-practitioner maakt gebruik van een speciale bank om de release te doen. De cliënt gaat, heel gekleed en met de schoenen aan, licht voorover leunend op de voetenplank staan, waarna de bank langzaam horizontaal gekanteld wordt.

Testen

De practitioner voert vervolgens testen uit om de vastgezette spierspanning te lokaliseren. Het lichaam verstrekt hierbij zelf de benodigde informatie via het zogenoemde biofeedback mechanisme. Wanneer er sprake is van vastgezette spanning, reageert het lichaam op kleine aanrakingen met kleine spierreflexen die de practitioner kan waarnemen. Op die manier kan heel zorgvuldig worden vastgesteld welke releases u nodig hebt. Deze methode is effectief omdat er geen eigen interpretatie nodig is, niet van uzelf en niet van de practitioner. Het is ook niet nodig om erin te ‘geloven’.

Release

Als duidelijk is waar spanning is opgeslagen en in welke richting, stimuleert de practitioner het lichaam door lichte, maar besliste, manuele drukimpulsen de spierspanning los te laten. Zelfs een heel zachte impuls op een juiste manier geplaatst kan tot de diepste spierlaag komen zonder forceren en te schaden. Het lichaam kan door deze impulsen de spanning laag voor laag loslaten, waardoor de veerkracht van het spierstelsel uiteindelijk zal herstellen.

Het vervolg

In de periode die volgt op de behandeling zal het lichaam het teveel aan opgebouwde en vastgezette spanning laag voor laag loslaten waardoor de veerkracht van het lichaam kan herstellen. Als gevolg van de behandelingen kunnen er diverse reacties optreden: directe verlichting van pijn, meer energie en/of soepeler spieren. Tevens kan er 'oude' pijn of irritatie aan de oppervlakte komen, maar ook kan er sprake zijn van vermoeidheid, emotionele reacties of grotere activiteit van organen in reactie op de verbeterde communicatie tussen zenuwen.

“If you want to be more alive, love is the truest health.”

— Rumi
Scroll naar boven