Privacy Statement

Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

De AVG is een Europese privacywet die op 25 mei 2018 de huidige Wet Bescherming Persoonsgegevens vervangt. Deze wet geldt voor alle bedrijven en organisaties die werken met klantgegevens, personeelsgegevens of gegevens van andere personen, dus ook voor BSR-practitioners. Vanaf 25 mei heb ik informatieplicht en moet ik bestaande en nieuwe klanten laten weten hoe ik omgaan met hun gegevens. Dit doe ik dmv een Privacy Statement / Behandelovereenkomst. Hiernaast heb ik ook een verantwoordingsplicht.

Behandelovereenkomst

Vanaf 25 mei laat ik al mijn nieuwe cliënten akkoord gaan met een zogenaamde behandelovereenkomst. Hierin staat welke gegevens ik verwerk en met welk doel. Verder geeft het jou als client het recht om zijn of haar gegevens te laten verwijderen. Hieronder vindt je deze behandelovereenkomst. Je ontvangt deze ook per mail bij het maken van de eerste drie afspraken.

Behandelovereenkomst

Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik, als je behandelend therapeut, een dossier aanleg. Jouw dossier bevat aantekeningen over je gezondheidstoestand en gegevens over de uitgevoerde behandelingen. Jouw persoonsgegevens worden gebruikt om een zo compleet mogelijk beeld te krijgen van je gezondheidstoestand. Op basis van deze gegevens wordt een Body Stress Release-behandeling uitgevoerd.

De volgende gegevens leg ik vast in mijn administratie:

Voor- en achternaam Klachten
Geslacht Operaties & fracturen
Geboortedatum Ongevallen & blessures
Adresgegevens Medische onderzoeken & uitkomsten
Telefoonnummer(s) Medicatie & supplementen
E-mailadres Energieniveau & slaappatroon
Zorgverzekeraar & polisnummer Hormonale cyclus en evt. problemen
Beroep Eerder genoten therapieën & resultaten
(Sport)activiteiten Eventuele bijzonderheden

Ik doe mijn uiterste best om jouw privacy te waarborgen. Dit betekent onder meer dat ik:

 • zorgvuldig omga met je persoonlijke en medische gegevens;
 • als enige toegang heb tot jouw gegevens;
 • er voor zorg dat onbevoegden geen toegang hebben tot jouw gegevens;
 • niet meer persoonsgegevens verwerk dan noodzakelijk is voor het uitvoeren van een release of natuurgeneeskundig consult en het uitvoeren van de financiële administratie.
 • de bijzondere persoonsgegevens (betreffende uw gezondheid) alleen schriftelijk (op klantkaart) bewaar, in een afgesloten kast. De kast bevindt zich, buiten openingstijden, in een beveiligd pand.

De gegevens uit uw dossier kunnen ook nog voor de volgende doelen gebruikt worden:

 • Om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de therapie is afgerond of bij een verwijzing naar een andere behandelaar. Dit gebeurt alleen met jouw expliciete toestemming.
 • Voor het gebruik voor waarneming, tijdens mijn afwezigheid.
 • om je te kunnen bereiken in het kader van gemaakte afspraken (telefoon, e-mail, tekstberichten);
 • voor het opstellen van een factuur die je per e-mail of in print van mij ontvangt. Op de factuur staan de gegevens die nodig zijn voor declaratie bij jouw zorgverzekeraar (NAW, geboortedatum, relatienummer zorgverzekering en datum, omschrijving en kosten van de behandeling);
 • voor het geanonimiseerde gebruik tijdens intercollegiale toetsing.

Slechts een klein deel van de gegevens uit uw dossier wordt gebruikt voor de financiële administratie. Deze gegevens worden digitaal verwerkt en bewaard op een beveiligde computer met up-to-date software.

Als ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van jouw gegevens, dan zal ik je eerst informeren en expliciet je toestemming vragen.

De gegevens in het cliëntendossier blijven 7 jaar bewaard, conform de richtlijnen van de Belastingdienst.

Vanuit de Algemene Verordening Gegevensverwerking (AVG) heb je het recht:

 • om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen;
 • om je toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken;
 • om bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens;
 • op gegevensoverdraagbaarheid.

Dit betekent dat je bij mij een verzoek kan indienen om de door mij vergaarde persoonsgegevens over jou in een digitaal document naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je verzoek tot inzage, correctie, verwijdering en overdracht van je persoonsgegevens, je verzoek tot intrekking van je toestemming of je bezwaar op de verwerking van je persoonsgegevens kun je sturen naar info@bsrvelsen.nl.

Voor klachten over jouw BSR-behandeling verwijs ik je naar de website van Body Stress Release Associatie Nederland (www.bodystressrelease.nl) voor een toelichting op de klachtenprocedure.Ook kunt u voor klachten terecht op de website van mijn beroepsvereniging de VBAG Vereniging ter bevordering van Alternatieve Geneeswijze VBAG informatie Klachten

“A healthy outside, starts from the inside”

— Robert Urich
Scroll naar boven